مجربات باقر

امتیاز: 5 از 1

توضیحات

دانلود کتاب مجربات باقر

کتاب مجربات باقر یک کتاب ۲۴۲ صفحه ایست که در آن انواع و اقسام دعاهای مجرب و نسخه های طب سنتی آورده شده است. این کتاب ترجمه کتابی عربی است با نام مجربات الباقریه فی امور الروحانیه

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیاد هستند اما متاسفانه به دلیل پیچیدگی مطالب و نا مفهوم یا ناقص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند.
جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها متاسفانه هیچ تلاش و کوششی در جهت احیای علوم اهل بیت علیهم السلام در زمینه دعاهای مجرب و طب اسلامی و سنتی نمی شود و هر چه امروزه در اغلب کتابها هست غالبا حتی هیچ سندیت وپایه واساسی ندارند.
مصیبت بالاتر اینکه وجود کتابهای ناقص وغیر عملی و به ظاهر نقل شده ازاهل بیت علیهم السلام مردم را نسبت به علوم قرآن واسلام واهل بیت علیهم السلام بی اعتقاد کرده است. هم اکنون کتابی که پیش رو دارید یک کتاب بسیار کامل و جامع است که میتواند تشنگان طب سنتی و علوم غریبه را سیراب کند.

مطالب کتاب مجربات باقر سه قسمت یا به سه کتاب تقسیم شده است:

 • کتاب اول: بخش دعاهای بسیارمجرب
 • کتاب دوم: بخش مجرب داروهای جنسی
 • کتاب سوم: بخش نسخه های مجرب طب سنتی

فهرست مطالب کتاب:

 • بخش دعاهای بسیار مجرب
 • شناخت و محاسبه ساعات مخصوص نوشتن دستورات
 • جدول ساعات روز
 • جدول ساعات شب
 • خصوصیات هرساعت فلکی
 • راز مخفی تبدیل نحس به سعد! (بسیار مجرب)
 • دستور تهیه محلول روحانی
 • اصراف عُمّارِ مکان قبل از هرعمل روحانی (بسیار بسیار مهم)
 • نکته بسیار بسیار مهم در مورد استفاده از دستورات این کتاب!
 • دستورات ازدواج سریع و گشایش بخت! (بسیار بسیار مجرب و تضمینی)
 • ابطال انواع سحر و چشم زخم و برگرداندن اثرش به عاملش! (بسیار بسیار مجرب)
 • ابطال انواع سحر خورده شده وبرگرداندن اثرش به عاملش! (بسیار مجرب)
 • دفع نحسی و بد بیاری در خانه (بسیارمجرب)
 • ابطال السحر مغازه یا منزل (بسیارمجرب)
 • دفع سحر شخصی و سحر در منزل (بسیارمجرب)
 • طرد جن و خادمین سحر از منزل (بسیارمجرب)
 • دفع سنگ اندازی جن(مجرب)
 • دفع چشم زخم (بسیارمجرب)
 • ابطال سریع چشم زخم با کندر (فوق العاده مجرب)
 • ابطال چشم زخم و دفع آثار سوء آن در روح و جسم (بسیارمجرب)
 • ابطال سریع چشم زخم با تخم مرغ (مجرب)
 • حصار منیع ضد چشم زخم! (بسیاربسیارمجرب)
 • کنترل شهوت جنسی و تعدیل آن (مجرب)
 • ختم صلوات (بسیاربسیارمجرب)
 • توسل به امام رضا علیه السلام (بسیارمجرب)
 • نماز سیف القاطع (بسیارمجرب)
 • ختم یا علی (بسیارمجرب)
 • قضای حاجت سریع (بسیارمجرب)
 • جلب رزق و روزی و ادای قرض (بسیارمجرب)
 • برکت کیسه پول (بسیارمجرب)
 • جلب رزق و دفع نزاع و دعوا در منزل(بسیارمجرب)
 • رازی برای قطع سردرد در۱۰دقیقه!(بسیاربسیارمجرب)
 • قطع سردردهای مزمن (بسیارمجرب)
 • دستورشفای بیماریهای لاعلاج(بسیارمجرب)

مجربات باقر

 • ختم شفای بیماری های صعب العلاج و حتی لاعلاج(مجرب)
 • دستور شفای بیماری های مزمن (بسیارمجرب)
 • راز کهیعص و حمعسق برای شفای آنی بیماریها! (بسیار بسیار مجرب)
 • اکسیر شفای سریع هر نوع بیماری (بسیار بسیار مجرب)
 • علاج سریع آنفولانزا و سرماخوردگی (بسیار مجرب)
 • بهبود سریع سرماخوردگی (مجرب)
 • علاج سریع تب گرم و سرد(بسیار مجرب)
 • علاج هر نوع فشار جسمی و روحی (بسیارمجرب)
 • درمان درد گردن و آرتروز (بسیار مجرب)
 • قطع خون دماغ (رعاف) (بسیار بسیار مجرب)
 • قطع سریع خون حیض یا نفاس اضافی (بسیارمجرب)
 • از بین بردن دُمَل و غدد سرطانی (بسیارمجرب)
 • تقویت ضعف بینایی (مجرب)

دانلود کتاب مجربات باقر

 • نمازجلب محبت(بسیاربسیارمجرب)
 • ایجاد آشتی ومحبت بین زن وشوهر(بسیارمجرب)
 • افزایش عشق شوهربه زن تالحظه مرگ(مجرب)
 • افزایش عشق زن به شوهرتالحظه مرگ(مجرب)
 • دستورآشتی کردن وصله رحم(مجرب)
 • زبان بند(بسیارمجرب)
 • دستور نورانیت قلب و صفای باطن(بسیارمجرب)
 • تقویت اراده و همت ورفع کسلی وتنبلی(مجرب)
 • تسهیل امور مادی و معنوی(بسیارمجرب)
 • نشاط روزانه و نورانیت قلب باسوره یاسین(بسیارمجرب)
 • تطهیر نفس و جسد و عقل از وسواس و سحر(بسیارمجرب)
 • موفقیت و نجات در هرکاری(بسیاربسیارمجرب)
 • رازی برای موفقیت در هر کار مهم(بسیارمجرب)
 • برای موفقیت در امتحانات مخصوصا کنکور!(بسیارمجرب)
 • دفع شر دشمنان ومسئولین (بسیارمجرب)
 • دفع شراشخاص بدون دانستن اسم مادر(بسیارمجرب)
 • هلاک ظالم(بسیارمجرب)
 • ترس از وقوع بلا و دفع آن(بسیاربسیارمجرب)
 • دفع فال بد یا نفوس بد زدن (مجرب)
 • رفع ترس و ایجاد سکینه قلبی(مجرب)
 • دعای حفظ از مکر و حیله و شر دشمنان(بسیاربسیارمجرب)
 • تسلط بر انس و جن و هیبت و عظمت و استجابت دعا(فوق العاده مجرب)
 • دفع حقارت و ترس دربین مردم(بسیارمجرب)
 • دستور رفع دلشوره(بسیارمجرب)
 • علاج قطعی وسواس (بسیاربسیارمجرب)
 • کنترل عصبانیت شخص(مجرب)
 • کنترل عصبانیت و خوش اخلاقی(مجرب)
 • دستور رفع غم ناشی ازمصائب(مجرب)
 • ذکری برای تمرکزفکر(مجرب)
 • ایجاد صبوری و کنترل عجله کردن(بسیارمجرب)
 • منع روئیت جن و کور کردن دید باطنی اشخاص(بسیارمجرب)
 • کور کردن دید باطنی اشخاص(بسیارمجرب)
 • دستور ترک اعتیاد(مجرب)
 • منع مرد زنا کار از زناکردن (بسیارمجرب)
 • منع زن زنا کار از زنا کردن (بسیارمجرب)
 • اصلاح مرد و زن زنا کار و آدم فاسد  وفاسق(مجرب)
 • اصلاح انسان گناهکار و فاسد از دور!(مجرب)
 • دفع همزاد و دوست بد!(بسیاربسیارمجرب)
 • ازبین بردن عشق مجازی(مجرب)
 • فروش سریع اجناس (بسیارمجرب)
 • پیداکردن چیزهای گمشده یا سرقت شده(بسیارمجرب)
 • راز خسته نشدن پاها هنگام راه رفتن(بسیاربسیارمجرب)
 • برگشت امانتی غصب شده(مجرب)
 • متوقف کردن مار وافعی با ذکر!(بسیارمجرب)
 • دفع سم مار(بسیارمجرب)

مجربات باقر pdf

 • دفع نیش عقرب با خود عقرب(بسیارمجرب)
 • ساکت کردن سگ با ذکر!(بسیارمجرب)
 • دفع موریانه (بسیاربسیارمجرب)
 • دفع موش(بسیارمجرب)
 • خلاصی از زندان(بسیارمجرب)
 • کشف و ارتباط با موکلین در خواب (بسیارمجرب)
 • ساکت کردن گریه بچه و رفع بی خوابی(بسیارمجرب)
 • دستوری برای خوش شانسی!(بسیارمجرب)
 • تقویت حافظه و وسعت ذهن (بسیارمجرب)
 • معجون اعجاز انگیز تقویت حافظه(بسیاربسیارمجرب)
 • تقویت هوش و حافظه در کودکان و بزرگسالان(بسیارمجرب)
 • دستورات بچه دار شدن(بسیاربسیارمجرب)
 • حصار منیع برای کور کردن دزد!!!(بسیاربسیارمجرب)
 • برگرداندن اثر سحر و جادو و احضارات و عزائم به ساحر(بسیارمجرب)
 • پسر شدن طفل (بسیارمجرب)
 • دختر شدن طفل (بسیارمجرب)
 • زیبا شدن صورت و سیرت طفل(بسیارمجرب)
 • راز لاغری با علم حروف!!!(منحصربفردوبسیارمجرب)
 • ویاگرای روحانی برای افزایش میل و قدرت جنسی!!!(بسیارمجرب)
 • دائمی کردن اثر ویاگرای روحانی!!!
 • روشهای استخاره(بسیارمجرب وصحیح)
 • تذکرات بسیار مهم درباره استخاره کردن(حتمابخوانید!!!)
 • حسابهای حرام و بی معنی در علوم غریبه!
 • حسابی برای تشخیص زن فاسد و زناکار!
 • لوح حیات و ممات برای فهمیدن مرگ و زندگی دو نفر!!!
 • معرفی اصطلاحات کتب قدیمی
 • بخش مجرب داروهای جنسی
 • ادویه جنسی گیاهی(بسیارمجرب)
 • غذاهای مجاز و غذاهای ممنوع
 • غذاهای طبع سرد و گرم
 • حلوای سیر(بسیار قویتر از قرص ویاگرا و بسیار بسیار مجرب)
 • حلوای شب عروسی(مجرب)
 • تقویت آلت و نعوظ(مجرب)

مجربات باقر بدون سانسور

اعاده قدرت جماع(نزدیکی جنسی)(بسیارمجرب)
ازدیادشهوت ومیل جنسی(مجرب)
افزایش مدت نزدیکی جنسی(مجرب)
ازدیادمنی وقدرت جنسی(مجرب)
منع سرعت انزال وتقویت عمومی بدن(مجرب)
قرص جنسی طبیعی برای گرم کردن بدن(مجرب)
ازدیادوتقویت اسپرم(مجرب)
نقاط تحریک زن درایام ماه عربی(مجرب)
بزرگ کردن آلت مردان(مجرب)
روش شکارکرم بدون کندن خاک!(مجرب)
تنگ کردن آلت زنان(مجرب)
بخش نسخه های مجرب طب سنتی
درمان سریع درد پریودی(بسیارمجرب)
قطع سریع خون عادت ماهیانه اضافی وقاعدگی(بسیاربسیارمجرب)
نسخه تقویت موومژه وابرو(بسیارمجرب وعالی)
علاج جوش صورت(مجرب)
درمان جوشهای سرسیاه(بسیارمجرب)
درمان گلو درد و سرفه(بسیارمجرب)
درمان سرفه های قدیمی(بسیارمجرب)
درمان سریع کم کاری یاپرکاری تیروئید(بسیاربسیارمجرب)
نسخه های تقویت اعصاب(بسیارمجرب)
داروی آرامش سریع(بسیارمجرب)
داروی بیماران هموفیلی (مجرب)
درمان قطعی کمبودآهن(بسیارمجرب)
درمان کم خونی وفقرآهن وتالاسمی(مجرب)
درمان بیماری سینوزیت(بسیارمجرب)
انسدادسریع زخم سر با زرچوبه!(بسیارمجرب)
دفع سریع یبوست با آب شوروشیرین(مجرب)
داروی ضددرد دیسک کمر(بسیارمجرب)
تخلیه خون مردگی زیرناخن باخمیر!(بسیارمجرب)
درمان یبوست مزمن درکودکان وبزرگسالان(بسیارمجرب)
نسخه ترک اعتیادبه تریاک (بسیارمجرب)
درمان سه روزه بیماری اوریون(بسیارمجرب)
دفع کرم کدووکرمک وانگل(بسیارمجرب)
پیشگیری ازبیماریهاباپیاز(بسیارمجرب)

مجربات باقر

درمان آبسه دندان در۳روز(بسیارمجرب)
درمان چربی خون (کلسترول)(مجرب)
درمان دیابت (قندخون)(مجرب)
درمان سریع مسمومیت (بسیارمجرب)
درمان درد زانوومفاصل ونقرس(بسیارمجرب)
ترمیم پوست سوخته ازآب جوش وآتش(بسیارمجرب)
درمان قطعی درد معده ونفخ(مجرب)
درمان سنگ کلیه( مجرب)
درمان سریع آبریزش بینی (بسیارمجرب)
ازدیاد شیر مادر(مجرب)
درمان سرماخوردگی وگلودرد زن باردار(بسیارمجرب)
درمان دل درد نوزاد و مادرشیرده(بسیارمجرب)
درمان عفونت ادراری و ترشحات زرد بارداری(بسیارمجرب)
درمان افسردگی بعد اززایمان(مجرب)
درمان واریکوسل بیضه (مجرب)
درمان اگزما و خارش وپوست اندازی (بسیارمجرب)
نسخه کمردرد و دردهای عضلانی(بسیارمجرب)
درمان عفونت ریه و آسم و برونشیت (بسیاربسیارمجرب)
درمان سریع دردگوش (مجرب)
درمان سنگینی گوش(مجرب)
داروی گیاهی برای آرامش بچه های بیش فعال(مجرب)
درمان سنگ صفرا(بسیارمجرب)
حروف ابجدکبیر
ضمیمه
وزنها ومقادیرقدیم وجدید


مشخصات محصول

 • فرمت محصول: pdf 
 • تعداد صفحات: ۲۴۲
 • حجم فایل: ۱۰ مگابایت

پس از پرداخت، لینک دانلود برای شما نمایش داده شده و همچنین از طریق ایمیل هم برایتان ارسال خواهد شد.

8,750 تومان
افزودن به سبد خرید

دیدگاه‌ها (8)

5 دیدگاه برای مجربات باقر

 1. حسن

  انشالله به نحو احسن استفاده بشه

 2. مریم (خریدار محصول)

  من خرید کردم ولی نه لینک دانلود رو نمایش دادین نه ایمیل برای من فرستادید

  • پالیز بوک

   با سلام و عرض ادب
   برای دانلود کتاب های خریداری شده کافیست در ایمیلی که برای شما فرستاده شده در قسمت دانلود ها بر روی اسم کتاب کلیک کنید تا دانلود بشوند
   اگر ایمیلی دریافت نکرده اید قسمت اسپم ایمیل خود را بررسی بفرمایید
   اگر در ایمیلی که به شما آمده است لینک دانلود مشاهده نمیکنید گوشی خود را به حالت افقی نگه دارید تا این مشکل حل شود
   اگر در دانلود مشکل داشتید از تلگرام پیام بفرستید تا فایل برای شما فرستاده شود
   شماره تلگرام ۰۹۰۱۵۵۴۵۳۵۰

 3. علیرضا (خریدار محصول)

  خرید کتاب علوم غریبه

 4. سید عباس فرهی (خریدار محصول)

  من تا حالا دوبار کتاب مجربات باقر را خریداری کردم ولی هیچ اتفاقی نیفتاده و موفق به دانلود آن نشدم لطف رسیدگی فرمائید

  • پالیز بوک

   با سلام و عرض ادب
   برای دانلود کتاب های خریداری شده کافیست در ایمیلی که برای شما فرستاده شده در قسمت دانلود ها بر روی اسم کتاب کلیک کنید تا دانلود بشوند
   اگر ایمیلی دریافت نکرده اید قسمت اسپم ایمیل خود را بررسی بفرمایید
   اگر در ایمیلی که به شما آمده است لینک دانلود مشاهده نمیکنید گوشی خود را به حالت افقی نگه دارید تا این مشکل حل شود
   اگر در دانلود مشکل داشتید از تلگرام پیام بفرستید تا فایل برای شما فرستاده شود
   شماره تلگرام ۰۹۰۱۵۵۴۵۳۵۰

 5. حسن (خریدار محصول)

  سلام
  کتاب مجربات رو خریدم ولی دانلود نشده
  چکار باید بکنم

  • پالیز بوک

   سلام. ایمیل خود را چک کنید. همچنین میتوانید فایل را از تلگرام نیز دریافت کنید (شماره تلگرام ۰۹۰۱۵۵۴۵۳۵۰)

 • دیدگاه های غیر مرتبط و اسپم تایید نخواهند شد.
 • دیدگاه های حاوی الفاظ رکیک، بی احترامی به ادیان و قومیت ها تایید نخواهند شد.
دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *