برنامه نویسی شل در لینوکس

7,900 تومان

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت

توضیحات

جزوه آموزشی برنامه نویسی شل در لینوکس

دانلود جزوه برنامه نویسی شل در لینوکس

کتاب برنامه نویسی شل در لینوکس تمامی مفاهیم برای اسکریپت نویسی شل به زبان bash را پوشش می دهد . وقتی شما وارد لینوکس می شوید , اولین برنامه ای که اجرا می شود Shell است . در واقع Sell یک پردازشگر است که فرامین ورودی در خط فرمان را اجرا می کند . برای شما تا بحال اتفاق افتاده که بخواهید یک یا چند کار را در محیط متنی و با استفاده از خط فرمان , هر روز یا روزی چند بار اجرا کنید . این کار مدت زیادی از وقت شما را می گیرد . اما شما می توانید چندین دستور را با استفاده از یک برنامه ساده , در یک فایل متنی ذخیره کنید و با هر بار اجرای آن فایل , همه دستورات مورد نظر شما اجرا شود . به این برنامه نویسی , برنامه نویسی شل Sell Programming و به آن فایل , یک اسکریپت شل Shell Script گفته می شود . اسکریپت نویسی در لینوکس , کارها را بسیار آسان کرده و سرعت کارها را بالا می برد.

مفهوم برنامه نویسی شل

مفهوم اصلی برنامه نویسی شل یا شل اسکریپت لیستی از دستورات است که به ترتیب اجرا لیست می شوند. یک شل اسکریپت مناسب دارای دستوراتی است که با استفاده از علامت # مراحل را توضیح می دهد. تستهای شرطی مانند اینکه مقدار بزرگتر از مقدار می باشد وجود دارد، حلقه ها امکان اجرای دفعات زیادی از داده را می دهند، فایلها برای خواندن و ذخیره سازی داده ها و متغیرها برای خواندن و ذخیره سازی داده ها بکار می روند و اسکریپت ها ممکن است شامل توابع باشد. شل اسکریپت ها و توابع هر دو تفسیر می شوند. بدین معناست که آنها کامپایل نمی شوند. در این مجموعه آموزش و در چند مرحله مختلف، اسکریپت های زیادی نوشته خواهد شد. بدین صورت که در یک فایل متنی ساده تمامی دستورات خود و سایر ساختارهای موردنیاز درج می شوند که به محیط شل گفته می شود که چه کاری و چه زمانی انجام شود.

 

همچنین بخوانید: پکیج استثنایی آموزش و مشاوره ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۳۴۸۵

 

تفاوت برنامه نویسی شل و دیگر زبان های برنامه نویسی

در سایر زبانهای برنامه نویسی، دستورات به زبان ماشین ترجمه میشوند. به عبارت دیگر، این زبانها دارای کامپایلر هستند اما در شل اسکریپت، دستورات یک به یک توسط مفسر تفسیر میشوند. زبانهای برنامه نویسی با کامپایل کردن برنامه نوشته شده، باعث افزایش سرعت میشوند، البته این تبدیل به زبان ماشین معایبی نیز دربرخواهد داشت که از آن جمله میتوان به ناسازگاری با انواع سیستمها اشاره کرد. چرا که کدی که برای سیستم ۶۴بیتی کامپایل میشود با کد سیستم ۳۲ بیتی متفاوت میباشد. اما در برنامه نویسی شل، چون دستورات تفسیر میشوند، در هر سیستمی قابلیت اجرا وجود دارد.

سرفصل های کتاب برنامه نویسی شل در لینوکس

 • شل چیست؟
 • معرفی سیستم عامل لینوکس
 • هسته لینوکس (Kernel) چیست؟
 • Shell Prompt
 • انواع شل
 • Shell Scripts
 • تفاوت شل اسکریپت و دیگر زبان های برنامه نویسی.
 • بررسی و نصبbash
 • دستورات شل
 • معرفیVim text editor
 • نحوه نوشتن یکShell Script
 • آغاز نوشتن شل اسکریپت
 • مجوزهای فایل
 • روشهای اجرای یک برنامه
 • روشهای اجرای شل اسکریپت.
 • نحوه اجرای کردن فرمان درShell
 • تمرین و معرفی فرمانها درshell
 • دستورات شل
 • شل اسکریپت های توسعه یافته
 • استفاده از متغیرهای شل
 • نامهای متغیر
 • تعریف متغیرها
 • دسترسی به مقادیر
 • متغیرهای فقط-خواندنی
 • حذف متغیرها
 • انواع متغیر
 • Backticks
 • بررسی فرمانexport
 • بررسی فرمانecho
 •  مدیریت ورودی کاربر(Handeling user input)
 • Command line parameters
 • متغیرهای ویژه
 • وضعیت های خروج
 • علامت <<
 • Regular Expression
 • Special characters
 • علامت ^
 • علامت $
 • علامت .
 • علامت *
 • Extended Regular Expression
 • علامت ؟
 • علامت +
 • ({ }) Bracets
 • علامت |
 • استفاده از آرایه ها در شل
 • تعریف مقادیر آرایه
 • دسترسی به مقادیر آرایه
 • عملگرهای پایه ای شل
 • عملگرهای ریاضی
 • عملگرهای رابطه ای
 • عملگرهای بولین
 • عملگرهای رشته ای
 • عملگرهای تست فایل
 • عملگرهایC Shell
 • بررسیalias
 • باینری شرطی.
 • معرفی عملگرهایand و or
 • عملگرهایKorn Shell
 • عملگرهایC Shell
 • عملگرهای ریاضی و منطقی
 • عملگرهای تست فایل
 • باینری شرطی
 • معرفی اپراتورand و or
 • ترکیب شرط ها
 • عملیات ریاضی
 • روش استفادهscript در binary calculator
 • Using inline input redirection in bc
 • Shell Decision Making
 • دستوراتif…else
 • دستورif…fi
 • دستورif…else…fi
 • دستورif…elif…fi
 • دستورcase…esac
 • انواع حلقه در شل
 • حلقهwhile
 • حلقهfor
 • حلقهuntil
 • حلقهselect
 • حلقه های تودردتو
 • حلقه هایwhile  تودرتو
 • کنترلهای حلقه شل
 • حلقه نامحدود
 • دستورbreak
 • دستورcontinue
 • Unix – Shell Substitution
 • Substitutionچیست؟
 • دستورSubstitution
 • Variable Substitution
 • UNIX – Shell Quoting Mechanisms
 • UNIX – Shell Quoting Mechanisms
 • متاکاراکترها
 • علامت های تکی
 • کوتیشن دوبل
 • Unix – Shell Input/Output Redirections
 • Output Redirection
 • Input Redirection
 • Here Document
 • Discard the output
 • Unix – Shell Functions
 • ایجاد توابع
 • عبور پارامترها به یک تابع
 • بازگشت مقادیر از توابع
 • توابع تودر تو
 • فراخوانی تابع ازPrompt
 • بررسی دستورshift
 • بررسی دستورgetopts
 • استانداردسازی گزینهها
 • Unix – Shell Manpage Help
 • بخشهای صفحهMan
 • Unix – Regular Expressions with SED
 • فراخوانیsed
 • گرامرsed
 • حذف تمامی خطوط باsed
 • آدرس هایsed
 • محدوده های آدرس دهیsed
 • دستورSubstitution
 • استفاده از جداکننده رشته جایگزین
 • جایگزینی با فاصله خالی
 • جایگزینی آدرس
 • دستورMatching
 • استفاده از عبارت منظم
 • کاراکترهای تطبیق
 • کلمات کلیدیCharacter Class
 • اشاره به &
 • استفاده از چندین دستورsed
 • Back References
 • Unix – File System Basics
 • ساختار دایرکتوری
 • Navigating the File System
 • دستورdf
 • دستورdu
 • فایل سیستم Mounting
 • فایل سیستم Unmounting
 • سهمیه های کاربر و گروه
 • Unix – User Administration
 • مدیریت کاربران وگروه ها
 • ایجاد یک گروه
 • اصلاح یک گروه
 • حذف یک گروه
 • ایجاد یک حساب
 • اصلاح یک حساب
 • حذف یک حساب
 • Unix – System Performance
 • اجزاء عملکرد
 • ابزارهای عملکرد
 • Unix – System logging
 • Syslog Facilities
 • Syslog Priorities
 • فایلetc/syslog.conf/
 • Logging Actions
 • دستورlogger
 • مکانهای مهمLog
 • Unix – Signals and Traps
 • لیست سیگنالها
 • عملیات پیش فرض
 • ارسال سیگنالها
 • به دام انداختن سیگنالها
 • پاک کردن فایلهای موقتی
 • نادیده گرفتن سیگنالها
 • بازنشانی trap
 • بررسی فرمانset
 • کار با نرم افزارDialogs
 • بررسی فرمانuptime
 • بررسی فرمانvmstat
 • hell Builtin Mathematical Functions
 • لیست سیگنال ها
 • فرمانهای دستکاری رشته ها
 • بررسی دستورtest
 • بررسی دستورtr
 • بررسی فرمانsed
 • Formatted Printing in gawk
 • استفاده از ساختار شرطی gawk در ( if )
 • بررسی فرمانSelect
 • بررسی فرمانtee
 • حذف فایل های اضافی از سیستم
 • رشته ها در شل
 • یافتن یک رشته در یک رشته دیگر
 • Find and Replace String
 • فرمانهای ورودی و خروجی
 • بررسی دستور(Formatted Printing) Printf
 • printf Format Arguments
 • Format Specifires
 • بررسی فرمانtput
 • فرمانهای کاربردی ویژه مدیر سیستم
 • Basename & dirname
 • Grabbing all the data
 • Escape Codes
 • بررسی دستورseq
 • Adding color to scripts
 • Escape Sequence
 • Closing file descriptor
 • بررسی فرمانSet
 • Creating a library
 • بررسی اسکریپت نرم افزارrkhunter
 • بررسی فرمانmktemp
 • بررسی mail در Shell
 • Listening Open File Descriptors
 • بررسی ماکرو(Macro)
 • Shell Scripts for Administrators
 • Generating the report script

مشخصات کتاب

› عنوان : آموزش برنامه نویسی شل
› زبان: فارسی
› تعداد صفحات : ۲۱۸
› حجم : ۲۰ مگابایت

7,900 تومان
افزودن به سبد خرید

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

 • دیدگاه های غیر مرتبط و اسپم تایید نخواهند شد.
 • دیدگاه های حاوی الفظ رکیک، بی احترامی به ادیان و قومیت ها تایید نخواهند شد.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “برنامه نویسی شل در لینوکس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *