پالیزبوک
نقد کتاب قلعه حیوانات

نقد کتاب قلعه حیوانات

نقد کتاب قلعه حیوانات نوشته جورج اورول کتابِ مزرعه ی حیوانات جورج اورول، نویسنده ی انگلیسی زبان، در تاریخ ۱۹۴۵…