پالیز بوک

مجموعه کامل کتابهای علوم غریبه

9%

مجموعه کامل کتاب علوم غریبه

در این پست از سایت با مجموعه کامل کتاب علوم غریبه آشنا خواهید شد. این مجموعه بینظیر و استثنایی حاوی کتابهای قدیمی و بسیار نایابی در مورد جفر، رمل، اسطرلاب، احضار جن، احضار روح، احضار موکل، دعاهای عجیب و مجرب، اسم اعظم، طب سنتی، تسخیر حیوانات، طی الارض، علم الواح، ابطال سحر و جادو و هزاران موضوع دیگر میباشد.

کتاب علوم غریبه نایاب – کتاب علوم غریبه ممنوعه – کتاب علوم غریبه نفیس – کتاب علوم غریبه خطی – کتاب علوم غریبه چاپ سنگی

فهرست کتابهای موجود در این پکیج:

 1. میرداماد کبیر جلد چهار- قیمت بصورت تکی ۴۹۰۰ تومان
 2. میرداماد کبیر جلد هفت – قیمت بصورت تکی ۴۵۰۰ تومان
 3. میرداماد کبیر جلد هشت – قیمت بصورت تکی ۴۰۰۰ تومان
 4. خودآموز علوم غریبه میرداماد – قیمت بصورت تکی ۶۵۰۰ تومان
 5. هفتاد و دو دیو آصف ابن برخیا – قیمت بصورت تکی ۴۹۰۰ تومان
 6. عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات – قیمت بصورت تکی ۷۹۰۰ تومان
 7. اسرار و رموز علم الواح – قیمت بصورت تکی ۳۵۰۰ تومان
 8. آموزش الواح – قیمت بصورت تکی ۱۲۰۰۰ تومان
 9. اسرار مکنونه – قیمت بصورت تکی ۲۹۰۰ تومان
 10. مجربات باقر – قیمت بصورت تکی ۲۵۰۰ تومان
 11. بحرالغرایب – قیمت بصورت تکی ۱۵۰۰ تومان
 12. دیونامه و پریان نامه – قیمت بصورت تکی ۵۰۰۰ تومان
 13. اکسیر اعظم محمد ناظم جهان – قیمت بصورت تکی ۵۹۰۰ تومان
 14. فتح الغرائب – قیمت بصورت تکی ۳۵۰۰ تومان
 15. گنج رایگان علامه میرجهانی – قیمت بصورت تکی ۳۵۰۰ تومان
 16. گنج العرش – قیمت بصورت تکی ۶۰۰۰ تومان
 17. مجربات غزالی – قیمت بصورت تکی ۴۹۰۰ تومان
 18. گوهر شب چراغ – قیمت بصورت تکی ۵۰۰۰ تومان
 19. طلسمات گلشن سیاه – قیمت بصورت تکی ۷۰۰۰ تومان
 20. جواهر مکنونه – قیمت بصورت تکی ۳۸۰۰ تومان
 21. از جنین تا جنان – قیمت بصورت تکی ۳۰۰۰ تومان
 22. کشکول شیخ بهایی – قیمت بصورت تکی ۴۹۰۰ تومان
 23. کلیدهای اسرار – قیمت بصورت تکی ۴۵۰۰ تومان
 24. خزائن نراقی – قیمت بصورت تکی ۵۰۰۰ تومان
 25. رساله کنوزالمعزمین ابن سینا – قیمت بصورت تکی ۲۵۰۰ تومان
 26. کله سر ارسلان کشوری – قیمت بصورت تکی ۷۹۰۰ تومان
 27. معرفت کواکب – قیمت بصورت تکی ۳۰۰۰ تومان
 28. مرجان جادو – قیمت بصورت تکی ۱۰۰۰۰ تومان
 29. مرتاض نامه هندی – قیمت بصورت تکی ۷۰۰۰ تومان
 30. نادر الرمل – قیمت بصورت تکی ۶۵۰۰ تومان
 31. نقش سلیمانی – قیمت بصورت تکی ۴۰۰۰ تومان
 32. پادزهر نامه گزین – قیمت بصورت تکی ۴۹۰۰ تومان
 33. پنجه قدر ارسلان کشوری – قیمت بصورت تکی ۹۹۰۰ تومان
 34. اصول علم رمل و اسطرلاب – قیمت بصورت تکی ۲۵۰۰ تومان
 35. رساله حروف شاه نعمت الله ولی – قیمت بصورت تکی ۴۰۰۰ تومان
 36. صمور هندی – قیمت بصورت تکی ۳۵۰۰ تومان
 37. مستطاب سحرگشا و باطلنامه – قیمت بصورت تکی ۴۰۰۰ تومان
 38. سرالمستتر – قیمت بصورت تکی ۵۰۰۰ تومان
 39. فالنامه تاروت کبیر – قیمت بصورت تکی ۳۵۰۰ تومان
 40. فنون تسخیرات کواکب سکاکی – قیمت بصورت تکی ۳۰۰۰ تومان
 41. دم و افسون تسخیر حیوانات – قیمت بصورت تکی ۲۵۰۰ تومان
 42. طم طم هندی – قیمت بصورت تکی ۳۰۰۰ تومان
 43. مخزن تعویذات عملیه – قیمت بصورت تکی ۵۲۰۰ تومان
 44. طلسمات اسکندر ذوالقرنین – قیمت بصورت تکی ۵۰۰۰ تومان
 45. اقالیم سبعه یا سحر الفرعون- قیمت بصورت تکی ۸۰۰۰ تومان
 46. جامع العیون و مفاتح العیون – قیمت بصورت تکی ۴۲۰۰ تومان
 47. جفر ساده ۱۵ سطری – قیمت بصورت تکی ۲۰۰۰ تومان
 48. رمل کبار – قیمت بصورت تکی ۴۰۰۰ تومان
 49. سفر جفر – قیمت بصورت تکی ۳۰۰۰ تومان
 50. فال چوب – قیمت بصورت تکی ۳۵۰۰ تومان
 51. کفایه الرمل – قیمت بصورت تکی ۴۸۰۰ تومان
 52. طریق الرمل – قیمت بصورت تکی ۵۰۰۰ تومان
 53. شاقول سحرآمیز ابن سینا – قیمت بصورت تکی ۲۰۰۰ تومان
 54. جفر جامع ارسلانی – قیمت بصورت تکی ۵۹۰۰ تومان

توجه فرمایید که تک تک کتابهای فوق در سایت موجود است و شما میتوانید کتابهای فوق را به صورت تکی خریداری فرمایید. ولی مزیت بسیار عالی این مجموعه در این است که اگر قرار باشد شما همه کتابها را بصورت تکی خریداری فرمایید برای ۵۴ کتاب فوق باید مبلغ ۲۵۰ هزار تومان بپردازید ولی شما با خرید همه کتابها در یک مجموعه مبلغ ۱۵۰ هزار تومان میتوانید صرفه جویی کنید و فقط مبلغ ۹۹ هزار تومان را بپردازید تا صاحب همه کتب نفیس علوم غریبه شوید.

قیمت اصلی مجموعه: ۲۵۰ هزار تومان

پولی که شما صرفه جویی میکنید: ۱۵۰ هزار تومان

پولی که شما میپردازید : ۹۹ هزار تومان (قیمت این پکیج تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۹۷ فقط ۸۹ هزار تومان است)

شما پس از مطالعه این کتب اشراف کامل بر علم جفر یا علم رسیدن به پاسخ هر سوال خواهید داشت.

شما پس از مطالعه این کتب بر علم رمل و علم اسطرلاب تسلط کافی خواهید داشت.

شما پس از مطالعه این کتب برای هر درد جسمی و مرض روحانی یک راه معنوی و یک داروی طب سنتی خواهید داشت.

شما پس از مطالعه این کتب تسلط کافی بر روش احضار و استخدام اجنه خواهید داشت.

شما پس از مطالعه این کتب روش احضار و استخدام موکلین را یاد خواهید گرفت.

شما پس از مطالعه این کتب روش احضار روح را یاد خواهید گرفت.

شما پس از مطالعه این کتب روش طی الارض را یاد خواهید گرفت.

شما پس از مطالعه این کتب دعاهای عجیبی مانند دعای غیب شدن و دعای پرواز کردن را یاد خواهید گرفت.

شما پس از مطالعه این کتب روش باز کردن چشم برزخی را یاد خواهید گرفت.

شما پس از مطالعه این کتب روش پیدا کردن دفینه و گنج را با استفاده از دعاهای مجرب یاد خواهید گرقت.

شما پس از مطالعه این کتب روش راه رفتن بر روی آب را یاد خواهید گرفت.

سرمه غیب شدن شیخ بهایی

سرمه برای دیدن اجنه

علم کیمیا

علم سیمیا

علم ریمیا

علم لیمیا

علم هیمیا

شما پس از مطالعه این کتب با موجودات زنده ای به نام الواح آشنا خواهید شد.

شما پس از مطالعه این کتب با موجودات غیر ارگانیک آشنا خواهید شد.

شما پس از مطالعه این کتب روش تسخیر حیوانات را یاد خواهید گرفت.

و هزاران هزار دعا و دستورالعمل مجرب دیگر 

امید است با استفاده از این کتب قدم در راه ائمه علیه السلام بردارید و نیتتان فقط کمک به خلق خدا باشد.

به هیچ وجه این دعاها و اعمال را بازیچه قرار ندهید و در صورت لزوم از آنها استفاده کنید و به شدت توصیه میکنم که این اعمال و دعاها را در اختیار نااهل قرار ندهید.

تنها با پرداخت ۹۹ هزار تومان صاحب گنجینه گران قیمت کتابهای علوم غریبه شوید. دیگر لازم نیست برای پیدا کردن این کتابهای نایاب به جاهای دور سفر کنید یا از طریق یک واسطه و به قیمت میلیونی این کتابها را تهیه کنید. شما میتوانید این کتابها را در تلفن همراه یا کامپیوتر خود مطالعه کنید و اگر دوست داشتید آنها را به صورت جزوه پرینت بگیرید. لازم به ذکر است که تک تک این کتابها در سایتهای دیگر به قیمت بسیار گزافی به فروش میرسد. پس قدر این فرصت استثنائی را بدانید.

در آخر یک توصیه دوستانه دارم. تمامی اعمالی که در این کتابها موجود است فقط و فقط در راه خیر و نیک استفاده شود. خدای نکرده در صورت استفاده ناصحیح از این کتابها، دچار خسران دنیا و آخرت خواهید شد. اعمال و دعاهای بسیار عجیبی در این کتابها موجود است ولی به هیچ وجه سعی نکنید به قصد امتحان کردن آن اعمال دست به کار بشوید. مطمئن باشید که در صورت رعایت تمامی شرایط عمل به نتیجه خواهید رسید. در ضمن اعمالی که نیاز به اذن استاد دارند را سر خود انجام ندهید تا از ضرر احتمالی به دور باشید.

پس از پرداخت وجه، لینک دانلود فایل به شما نمایش داده خواهد شد و همچنین از طریق ایمیل هم این لینک برای شما فرستاده خواهد شد♥

چون حجم این مجموعه در حد چند گیگ هست بنابه درخواست شما میتوانیم همه فایلها و کتابها را به صورت DVD از طریق پست تحویل شما بدهیم ( هزینه ارسال پستی رایگان خواهد بود ). در این صورت برای دانلود این مجموعه که حجم بالایی هم دارد هزینه ای بابت حجم اینترنت پرداخت نخواهید کرد.

همچنین امکان ارسال فایلها از تلگرام نیز وجود دارد.

اگر سوالی در مورد نحوه خرید محصول دارید آموزش دانلود از سایت را مطالعه فرمایید و یا با شماره ۰۹۰۱۵۵۴۵۳۵۰ تماس بگیرید.

در صورت بروز هرگونه مشکل در دانلود فایل ما در خدمت شما هستیم:

info@downloadme.ir

۰۹۰۱۵۵۴۵۳۵۰

99,000 تومان 90,000 تومانافزودن به سبد خرید

قوانین ارسال دیدگاه

 • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
 • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مجموعه کامل کتابهای علوم غریبه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *